..:: ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ ::..

عنوان : قطعات تخت جمشید در سراسر دنیا / موضوع : هخامنشیان , / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : شنبه 5 اردیبهشت 1388 - 06:07 ب.ظ / + / نظرات ()

همان طور که می دانید چندی قبل نقش برجسته ای از تخت جمشید در حراج کریستی لندن به قیمت یک میلیون و صد و هشتاد هزار و دویست و هشتاد و چهار دلار به فروش رفت (سوم آبان سال 1386). ابعاد این نقش 24 در 31 سانتیمتر است و سر سرباز هخامنشی را به همراه قسمتی از نیزه این سرباز نشان می دهد.
نقش برجسته سرباز هخامنشی

در معرفی این اثر گفته می شد که نقش سربازی است از کاخ خشایارشا در تخت جمشید اما با آگاهی سازمان میراث فرهنگی ایران از این حراجی و بررسی کارشناسان مشخص شد این حجاری مربوط به پلکان شرقی کاخ آپاداناست. به تصویر زیر که به صورت رایانه ای محل قرارگیری این اثر را در جای صحیح خود در پلکان شرقی نشان می دهد توجه کنید.محل اصلی نقش برجسته در پلکان شرقی آپادانا

در ادامه این روند و با شکایت دولت ایران از حراج کریستی این اثر از فهرست حراجی خارج شد و دارنده آن آقای دنیس برند و سازمان میراث فرهنگی ایران در دادگاه عالی لندن در برابر هم صف آرایی کردند. اما یک پرسش؟ چرا دولت ایران نسبت به آثار دیگری که در سراسر موزه های دنیا پراکنده است واکنشی نشان نمی دهد؟ به یک دلیل ساده. بخش اعظمی از این آثار زمانی از ایران خارج شده اند که کشور ما فاقد قانونی برای حفاظت و نگهداری آثار ملی و باستانی بوده است و یا بدتر از آن چنین نفایسی با قراردادهای رسمی و رضایت رسمی دولتمردان (به ویژه در زمان سلسله قاجار) به موزه ها و مجوعه های خارجی راه یافته اند و با اینکه تعلق فرهنگی و تاریخی این آثار به ایران مسلم و محرز است از نظر حقوقی نمی توان ادعا یا شکایتی را مطرح کرد. اما موضوع این سرباز هخامنشی با نمونه های قبلی تفاوتی عمده داشت. این اثر زمانی از ایران به سرقت رفته یا خارج شده است که به طور قطع کشور ما دارای قانون عتیقیات بوده است. پلکان شرقی آپادانا در پی حفاریهای ارنست هرتسفلد باستانشناس آلمانی در سال 1933 کشف شده و پیش از آن ایران قانونی برای حراست و حفاظت از آثار ملی خود در سال 1929به تصویب رسانده بود. اما دریغ که غرض ورزی های سیاسی باعث شد که دادگاه عالی لندن مدارک ایران برای اثبات مالکیت اثر را نپذیرد و سر سرباز هخامنشی به فروش برسد. بهانه اصلی دادگاه این بود که چرا دولت وقت ایران در اکتبر 1974 که دنیس برند نقش برجسته را در یک حراجی نیویورک خریده بود هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.به دنبال این خبر موجی از ناراحتی و اعتراض در میان دوستداران میراث فرهنگی دیده شد. این موضوع انگیزه ای شد تا با یاری از اینترنت در موزه های معروف دنیا گشتی بزنیم و دریابیم فروش سر این سرباز در قیاس با آنچه که در زمان های گذشته روی داده چندان جلوه ای ندارد. ابتدا از موزه های اروپایی شروع می کنیم. تمرکز من بر آثار سنگی تخت جمشید بوده و نه کل تمدن هخامنشی.

نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه-اهدایی دولت ایران به این موزه در سال 1935 میلادیسر سرباز هخامنشی در موزه آرمیتاژ

برای نمایش همین تصویر با کیفیت بالاتر بر پیوند زیر کلیک کنید لازم به ذکر است. چنین بزرگنمایی از این اثر موجود نبوده و عکس با کیفیت آن از پیوند فوق العاده دقیق و پیکسل به پیکسل ۲۰ قطعه عکس کوچکتر پدید آمده است.

نقوش سنگی تخت جمشید در موزه بریتانیا

۱-نقش برجسته دو مادی از پلکان شمالی آپادانا

نقش برجسته دو مادی از پلکان شمالی آپادانا

۲-نقش برجسته ارابه ران از پلکان شمالی آپادانا

انتقال از تخت جمشید در جولای سال ۱۸۱۱ توسط رابرت گوردون از اعضای هیات سیاسی سر گور اوزلی..سر اسبان این نقش توسط سر گور اوزلی به پسرش هدیه شد که در سال ۱۹۸۵ موزه میهوی ژاپن آن را خریداری کرد که در جای خود نشان داده خواهد شدارابه ران- انتقال از تخت جمشید در 1811 توسط رابرت گوردون

۳-نقش برجسته خدمتکار
نقش برجسته خدمتکار

۴-نقش برجسته سربازن جاویدان
نقش برجسته سربازان جاویدان

۵-نقش برجسته اسفینکسنقش برجسته اسفینکس

موزه میهو-ژاپن

در جستجوی خود موفق شدم دو حجاری از تخت جمشید در موزه میهوی ژاپن بیابم.همانطور که گفتم یکی از این دو ادامه نقش ارابه ران در موزه بریتانیاست که موزه میهو درسال ۱۹۸۵ آن را خریده است.

نقش اسبان ارابه در موزه میهو(ژاپن)
سر اسبان ارابه - موزه میهوی ژاپن

همانطور که گفتم این نقش ادامه حجاری ارابه رانی است که در موزه بریتانیا قرار دارد.به تصویر زیرین توجه کنید.
نقش کامل ارابه ران

نقش خدمتکار از تخت جمشید موزه میهو (ژاپن)


قطعات تخت جمشید در موزه های ایالات متحده آمریکا

۱-موزه متروپولیتن نیویورک

نقش برجسته ملازمین به ابعاد ۶۴ در ۸۶ سانتیمتر، بنیاد هریس بریس بن دیک


نقش برجسته ملازمین، موزه متروپولیتن نیویورک

قطعات سنگی تخت جمشید در موزه بوستون

۱-نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه بوستون به ابعاد ۵۳ در ۴۶ سانتیمتر


۲ - نقش برجسته یک نجیب زاده مادی و دو هدیه آور به ابعاد ۴۵ در ۷۷ سانتیمتر


نقش برجسته یک نجیب زاده مادی و دو هدیه آور

۳ - نقش برجسته یک ملازم به ابعاد ۶۹ در ۳۲ سانتیمتر


نقش برجسته یک ملازم به ابعاد 69 در 32 سانتیمتر

قطعه سنگی دیگری از تخت جمشید در موزه بروکلین نیویورک

نقش برجسته نگهبان هخامنشی در موزه بروکلین
قطعه سنگی دیگری از تخت جمشید در موزه شهر دیترویت

نقش برجسته یک خدمتکار در موزه دیترویتقطعات سنگی تخت جمشید در موزه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو

۱ - ردیفی از شیرهای غران تخت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو
[I۲ - سر ستونی از تحت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو
۳ - سر ستون ایوان شمالی کاخ صد ستون - اکنون در موزه دانشگاه شیکاگو
۴ - سر سنگی گاو نر از جبهه شرقی رواق شمالی کاخ صد ستون -موزه دانشگاه شیکاگو
برای درک ابعاد این مجسمه به تصویر زیرین بنگرید

عنوان : معنی سین های نوروز / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : پنجشنبه 29 اسفند 1387 - 06:36 ب.ظ / + / نظرات ()

اولین سین سنجد
سنجد نماد سنجیده عمل کردن است . سنجد را براین باور بر سفره میگذارند که هرکس با خویشتن عهدکند که درآغاز سال هرکاری را سنجیده انجام دهد . سنجد نشانه گرایش به عقل است . احترام به تفکر و ترویج و خردمندی . اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود پس عقلانیت را ارج مینهیم و خردمندی را بزرگ .
دومین سین سیب
دومین سینی که برسفره مینهند سیب است که نماد سلامتی میباشد .
سومین سین سبزه
سبزه پس از سنجد و سیب بر سفره گذاشته میشود که نشانه خرّمی وشادابی وخوش اخلاقی است . سبزی با خود شادابی نیکویی و زندگی را بهمراه می آورد . من با خویشتن عهد میکنم که دراین سال شاد و خوش خلق وخوش اخلاق باشم . رنگ سبز ارتعاش افکار ما را موزون نگه میدارد و به ما آرامش میدهد .

چهارمین سین سمنو

سمنو مظهر صبر و مقاومت وعضو عدالت و قدرت است .
پنجمین سین سیر
سیر به نشانه دست نگه داشتن از تجاوز به سفره هفت سین راه یافته تا پای را از گلیم خویش بیرون ننهیم . سیر نماد مناعت طبع است یعنی انسان باید همواره با قناعت برجهان بنگرد که انسان قانع از نفس کریحش برتر از انسان قانع به دارندگی ثروت است . پس سیر که نشانه قناعت و یادآور امتناع از تجاوز است را برسرسفره مینهیم تا انسانی عاقل سالم شاداب قوی و قانع باشیم . سیر چشمی و چشم سیری از بزرگترین صفات انسان برتر میباشد .
ششمین سین سرکه
سرکه نماد پذیرش ناملایمات و نماد رضا و تسلیم است . واقف براین نکته هستیم که زندگی پیوسته توام با رنج و مشقت و زحمت است و هیچ انسان متعهد و بامسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند به زندگی ادامه دهد . خداوند زمین وآسمان و انسان را آسوده و بی غم نیافرید و سرکه گویای نکته ایست از تسلیم دربرابر رخدادهای ناگوار زندگی .
و هفتمین سین سماق
آخرین سین سفره هفت سین سماق است . سماق نماد صبر و بردباری و تحمل دیگران است . صبر به انسان میاموزد که درگذر زندگی خستگی را بایدخسته کند وکام را بیابد

عنوان : نوروزنامه / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : چهارشنبه 28 اسفند 1387 - 04:59 ب.ظ / + / نظرات ()

۱- اوایل به جای حاجی فیروز ، میر نوروزی می گفتند كه با همراهانش كه تار و تنبور می زدند ، در شهر می چرخید و می خواند :
حاجی فیروزه بله . . . سالی یه روزه بله . . .
۲- حاجی فیروز نزد مردم حرمت زیادی داشت و و را مظهر شادی و نشاط در سال جدید می دانستند .
۳- معمولاً همراه حاجی فیروز یك باز شكاری حركت می كرد و صاحب هر خانه ای كه باز وارد آن می شد ، هدیه ای به حاجی فیروز می داد چرا كه ورود باز را مایه بركت می دانستند .
۴- معروف است كه زرتشت ، در روز نوروز از سوی اهورا مزدا به پیامبری برگزیده شد .
۵- با ورود اسلام به ایران ، پیامبر گرامی حضرت محمد «ص » با شنیدن شرح نوروز ، آن را مغایر با دین و یكتاپرستی ندید و ایرانیان را برای برگزاری این جشن آزاد گذاشت .
۶- روایت است كه روز عید غدیر خم برابر بوده با جشن نوروز در ایران .
۷- ابوریحان بیرونی ، دانشمند بزرگ ایرانی ، درباره تاریخچه نوروز گفته است : ایرانیان قدیم به هنگام فروردگان ( فروردین ) در بالای بامها از بزرگان پذیرایی می كردند و بوی خوش می پراكندند .
۸- هندی هایی كه ریشه آریایی دارند ، در روز نوروز جشنی به نام « پاتیارا » برگزار می كنند كه شبیه این جشن را رومیان قدیم با نام « مانس » برگزار می كردند .
۹- یكی از ارزشمندترین دستاوردهای نوروز ، كشف سال كبیسه توسط دانشمندان ایرانی بود . « و كوت شمیدی » دانشمند و مورخ آلمانی این كشف ایرانیان را به دوره داریوش دوم یعنی حدود 411 سال پیش از میلاد نسبت می دهد .
۱۰- با استناد به نوروز ثابت می شود كه بنیانگزار سال خورشیدی ایرانیان بوده اند ، زیرا هنگامی كه سایر تمدنها سال قمری را معمول می دانستند ، ایرانیان یك دور گردش زمین به دور خورشید را مبدا سال محسوب می كردند .
۱۱- از قدیم هر سال را به نام یك حیوان می نامیدند كه انتخاب حیوانها بر اساس نوبت به ترتیب زیر بود :
موش ، گاو ، پلنگ ، خرگوش ، نهنگ ، مار ، اسب ، گوسفند ، میمون ، مرغ ، سگ و خوك كه در نتیجه هر 12 سال یك بار نوبت یك حیوان می شد .
۱۲- برای فهرست اسامی حیوانات كه هر سال به نام یكی مهر می خورد ، شاعری به نام « فرالاوی » شعر زیبایی گفته نخستین بار در كتاب « نصاب الصبیان » ابونصر فراهانی چاپ شد :
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار زین چهار چوبگذری نهنگ آید و مار
و آنگاه به اسب و گوسفند است حساب حمدونه و مرغ و سگ و خوك آخر كارهفت سین نوروزی
۱- از زمان قدیم ، عدد هفت نزد ایرانیان حرمت داشته و علت انتخاب هفت سین در سفره سال نو به همین دلیل بوده است .
۲- اصیل ترین محتویات سفر هفت سین عبارتند از : سنجد ، سركه ، سیر ، سمنو ، سبزه ، سماق و سیب .
۳- پیش از این سفر هفت سین را خوانچه هفت سین می خواندند و آن را به هفت امشاسپندان یا هفت فرشته مقرب خداوند نسبت می دادند .
۴- با استناد به گفته حكیم عمر خیام ، در دوران باستان بویژه در زمان ساسانیان ، ایرانیان سفره هفت شین داشتند كه بعدها به هفت سین تغییر یافت . وی هفت شین را این گونه معرفی كرده است :
شیر ، شنبلیله ، شیرینی ، شمع ، شیره خرما ، شله زرد و شربت .
۵- و بالاخره آنكه چه هفت سین و یا هفت شین ، مرسوم بوده كه پس از اعلام سال تحویل ، ریش سفید یا بزرگتر خانه به هر كدام از اعضای خانواده به رسم بركت ذره ای از هفت سین را می خوراند .


نوروز در شهرستانها
در كشور ما نوروز با آداب و رسومی خاص جشن گرفته می شود و مردم ایران در شهرها و روستاها با شیوه ای ویژه به استقبال سال نو می روند . آشنایی با این رسوم خالی از لطف نیست . . .
۱- اهالی قدیم گیلان در شب سال نو در پختن سمنوی نذری رقابت می كردند زیرا عقیده داشتند كه اهدای سمنو با خلوص نیت ، موجب افزایش صمیمیت در خانواده می شود .
۲- در زاهدان مرسوم بود كه درست در لحظه تحویل سال ، كودك خردسالی كه از سوی فامیل به عنوان خالص ترین فرد انتخاب می شد ، از خانه بیرون برود و در بزند و بگوید : « اومدم قلبتونو صاف كنم ، دلاتونو پاك كنم . . . »
و سپس وارد خانه شود .
۳- اهالی دشت مغان به گونه ای دیگر نوروز را گرامی می داشتند . آنها سفره هفت سین را در كنار رودخانه معروف شال بال رود پهن می كردند و هنگام برگشتن به خانه پسرهای خانواده كوزه هایشان را از آب همان رودخانه پر می كردند و دختران خانواده این آب را دور تا دور خانه می پاشیدند تا رفع شر شود .
۴- اهالی زابل در نخستین روز سال گیاهی به نام بوته چوبی را بر سر در منزل خود آویزان می كردند تا زندگیشان در سراسر سال جدید سبز و خرم باشد . سر سفره هفت سین هم حتماً كلوچه می خوردند .
۵- در آمل از حدود پانزده روز مانده به عید ، دسته های دو نفره ، نوروز خوان به شهر می آمدند و جلو خانه ها می ایستادند و برای گرفتن عیدی از صاحبخانه می خواندند :
باز بهاران آمده ، عید بزرگان آمده مژده بدین ای یاران ، نوروز سلطان آمده
۶- معروف است مردم تهران اولین بار به جای پارچه و تخم مرغ و اشیای دیگر به مهمانان به عنوان عیدی پول می دادند .
۷- نوعی شیرینی سنتی در كرمان تهیه می شود كه « كلمپه » نام دارد . اما نكته خواندنی درباره این شیرینی آن است كه اهالی كرمان این شیرینی را در سال قحطی ابداع كردند آن هم فقط برای اینكه می خواستند در نوروز آن سال كامشان شیرین باشد .
۸- مردم میاندوآب نیز مراسم جالبی داشتند . اكثر مردم در خانه هایشان تصاویر خورشید و ماه را نقاشی می كردند و در شب عید جوانان شال خود را به خانه همسایه می انداختند تا صاحبخانه عیدی آنها را بدهد . بعد هم سنگی را به نیت غرق شدن سختی ها در رودخانه شهر می انداختند .
۹- ایل قشقایی در روز اول سال در خانه گوسفند قربانی می كردند و هنگام تبریك سال نو می گفتند :
عیدی شریفنگ مبارك ( یعنی عید شریفت مبارك ) .
و پاسخ می شنیدند :
- ایزنگ مبارك ( یعنی رویت مبارك ) .

خبرنامه

منوی اصلی

وبلاگ من
پست الكترونیك
تماس با مننویسندگان

Mahdi Ana (197)

آرشیو تاریخی

دی 1388 (2)
اردیبهشت 1388 (1)
فروردین 1388 (1)
اسفند 1387 (18)
بهمن 1387 (66)
دی 1387 (103)
آذر 1387 (54)
فروردین 1387 (3)
دی 0 (3)


موضوعات

سامانیان (1)
شاعر های ایران زمین (8)
ساسانیان (6)
شعر در مورد ایران (1)
اشکانیان (2)
گالری عکس (19)
دانلود فیلم (6)
هخامنشیان (37)
افتخار آفرینان ایران (17)


لینکستان

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید
تخت جمشید
بیستـــــون
iranemajazi
مهرایران
آرشیو موسیقی ایرانیان
افزایش بازدید از وبلاگ شما روزانه 700نفر
تو رو خدا زیر 18 سال كیلیك نكنند
مرکز فیلم
(برترین های دنیا)
مدل لباس -مدل کفش
خلیج فارس جاوید
كسب درامد از اینترنت
AIOS - All In One Site
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نرم افزارهای روز


لینک های ویژه

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید (-)


نظر سنجیآمار

بازدیدهای امروز:

بازدیدهای دیروز:

كل بازدیدها:

كل مطالب:

كل نظرات:

ایجاد صفحه:

- ثانیه


صفحات

1 2 3 4 5 6 7 ...


مطالب قبلی

قطعات تخت جمشید در سراسر دنیا
معنی سین های نوروز
نوروزنامه
قدرت و عظمت سپاه کوروش
نام قدیم شهرها ایران
نگاهی به ارتش ایران در دوره هخامنشی
ایرانیان
شوش؛ یكی از 3 شهر قدیمی جهان
اولین حمام تاریخ
آریو برزن، ژنرال بزرگ تاریخ ایران...
زبان ایرانی کهن
عکس هایی از رضا خان بزرگ
بم
شیخ بهایی
زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی


درباره

Powered by :
MihanBlog.com


Designed by :
SafhePardazan Team

SafhePardazan.com

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات