تبلیغات
ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ - مهاجرت اقوام آریایى به ایران

..:: ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ ::..

عنوان : مهاجرت اقوام آریایى به ایران / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : شنبه 28 دی 1387 - 07:52 ب.ظ / + / نظرات ()

مهاجرت اقوام آریایى

مهاجرت طوایف آریایى هند و ایرانى بنا به نوشته محققین دست كم از حدود دو هزار سال ق .م . انجام گرفته است ، این طوایف از دیگر طوایف آریایى جدا شده و از میهن مشترك و اصلى خود كه به نظر بیش تر صاحب نظران در منطقه وسیعى از شمال ناحیه اى میان دریاچه ى آرال و دریاى سیاه واقع شده بود كوچ كردند و به سوى فلات پهناور ایران و سرزمین هند روى آوردند ماكس مولر، موطن آریاها را آسیاى مركزى مى داند و هاكسلى انگلیسى آن را منطقه اى وسیع بین دریاچه آرال و دریاى شمال معرفى مى نماید.
این كه چرا و چگونه و تحت چه چه عواملى مهاجرت انجام گرفته است ، سعید نفیسى در كتاب خود به نقل از اوستا مى نویسد: در حدود هزاره پنجم ق .م . هنگامى كه دیگر آب و هواى پامیر براى اقوام آریاها سازگار نبوده است ، بناى مهاجرت به سوى جنوب گذاشتند و در دامنه جنوبى پامیر، به دو دسته تقسیم گشتند.دسته اى به طرف شرق رهسپار شدند و از دره سند و پنجاب به هندوستان و دسته دیگر رو به مغرب و از راه آسیاى مركزى و صحراى قراقوم امروز، یا دشت خاوران سابق ، وارد ایران شدند. (4)
اوستا نیز درباره مهاجرت آریاها اشاره مى نماید كه خشكسالى یا توفان شدید، به خصوص كمبود غذا و رشد جمعیت ، آنان را وادار به مهاجرت نموده است .
دكتر تاراچند، مورخ و فیلسوف بزرگ هند، در كتاب گزیده ریگ ودا، نظر دیگرى را در مورد مهاجرت آریاها ارائه مى نماید. وى علت جدایى طوایف آریایى هند و ایرانى از دیگر طوایف آریایى را اختلاف عقیده دینى و مذهبى مى داند! و براى اثبات نظریه خویش مى نویسد، بیش از چهارده قرن ، ق .م . طوایف آریایى هند و ایرانى ، میترا، ورونا، اندرا و ناستیه ، را پرستش مى كردند و نام این چهار خدا در ریگ ودا و اوستا آمده است . (5)
بنابراین ، ریگ ودا و اوستا قدیمى ترین اثر دو قوم آریایى ایران و هند، هر دو از یك زبان مادر شاهى مشتق و از نظر فكرى و اجتماعى نیز به هم نزدیك اند و طوایف دیگر آریایى درباره چنین خدایانى در اختلاف به سر مى برند.
البته برخى از دانشمندان ، هجوم اقوام دیگر به سرزمین آریایى ها را علت مهاجرت آنان دانسته اند.
در كتاب ایران ویچ آمده است از میان قبیله هایى كه در حدود 700/1 ق .م . در شمال دریاى مازندران و بین دریاى سیاه و دریاى مازندران چادرنشینى مى كردند، دو قبیله ى ایرانى ؛ مادى و پارسى كه با یكدیگر تفاوت اندكى در گویش داشتند به سوى سرزمین هاى جنوبى تر كوچ كردند و به نواحى غرب دریاى مازندران آمدند و در آن جا ساكن شدند و نام نژادى خود را به آن نواحى دادند.
نام هاى ، آران ، آلان و آلبانى همه از ریشه ى ایران eran برخاسته اند و نمودار آنند كه روزگارى ایرانى نژادان در آن جا ساكن بوده اند. این دو قوم (مادى و پارسى ) به تدریج از دربندهاى قفقاز گذشته و در پیرامون دریاچه رضائیه (ارومیه ) كه پهنه اى بیش از امروز داشت و داراى دشت هاى سرسبز و خرم بود ساكن شدند و به كار دامدارى و كشاورزى و تربیت اسب پرداختند.
مورخان یونانى نام قبایل پارسى را چنین نوشته اند: (6)
پاسارگادیان - مارافیوئى - ماسپیوذئى ، كه مهم ترین آنان ، پاسارگادیان هستند و قبیله ى هخامنشى و پادشاهان ناحیه پارس از این قبیله هستند. پارسیان دیگر چنین اند:
پانثیلایوئى - دروئوسى یوئى - گرالنیوئى .
قبایل كوچ نشین پارسى چنین اند:
دائوتى - مردوئى - دروكیلوئى - ساگارتیوئى
تیره هاى مادى عبارتند از شش تیره زیر:
بوئوسائى - پارتاكنوئى - ستروئوخاكش - اریزانتوئى - بوئودیوئى - مگوئى .
این دو طایفه بزرگ با همه ى تیره هاى خود كه نام برده شده به سوى نواحى حاصلخیز پیرامون دریاچه ارومیه (شهرآب ) فرود آمدند.تیره مادى ، در نواحى جنوب شرقى دریاچه - بین همدان و تبریز - جاى گرفت و بعدها تا اصفهان پیش رفت ؛ و قبیله هاى پارسى در مغرب و قسمت هاى جنوب غربى دریاچه ، در ناحیه اردلان (ایران مقدس ) جاى گرفت . این قبایل با یكدیگر و همین طور با قبایل بومى این مناطق برخورد نمودند كه به مرور زمان در یكدیگر ادغام شده و در كنار یكدیگر به دامدارى و تربیت اسب كه یكى از مهم ترین پیشه هاى آنان بود پرداختند.
دیاكونوف ، در تاریخ ماد مى نویسد: از آثارى كه به زبان سومرى و اكدى و هوریانى ، در دست است چنین مستفاد مى گردد كه در كوهپایه هاى غربى زاگرس ، آن جایى كه بعدها ماد غربى را تشكیل مى داد، قبایل هوریان ، لولوئیان و گوتیان و ظاهرا قبایل دیگرى كه با عیلامیان قرابت داشتند زندگى مى كردند. علاوه بر این ، در سایر نقاط شمالى و شمال شرقى نیز قبل از ورود آریاییان ، اقوام دیگرى همچون تیپورها، آماردها، كاسیان ، مانناها، طالشیان و گیل ها پراكنده بوده اند. (7)
لولوییان
این قوم بخش وسیعى از قسمت علیاى رود دیاله تا دریاچه ارومیه و حتى فراتر، تا شمال غربى آن را اشغال كرده بود. این اسم ، در زبان اورارتوئى ، لولو، به معنى بیگانه و دشمن و در اكدى ، لولوبوم یا لولویوم آمده است . قوم لولوئى از اقوام آسیایى نژاد بودند و با عیلامیان قرابت داشتند. از پادشاهان معروف این قوم ، آنوبانى نى بود - 2200 ق .م . - كه سنگ نبشته اى از او بر صخره اى بر سرپل ذهاب هنوز برجاست .
ناحیه ى تسلط این قوم در آذربایجان در كتیبه هاى آشورى با نام زاموآ یاد شده است كه در هزاره ى دوم ق .م . كشور مقتدرى را تشكیل دادند لولوئیان به طور مداوم با اقوام مجاور از آن جمله با آشوریان در حال جنگ بودند. از قرن نهم ق .م . دیگر از آنان نامى به میان نیامد. (8)
گوتیان (قوطیان )
اصطلاح گوتى (كوتى ) در هزاره ى سوم و دوم ق .م . به یك گروه نژادى اطلاق مى شده كه در مشرق و شمال غربى لولوئیان و احتمالا در آذربایجان كنونى ایران و كردستان زندگى مى كردند. بعدها ممكن است این نام به اقوام گوناگونى كه در شمال و مشرق بابل زندگى مى كردند اطلاق گردیده و واحد ارضى معین و مشخصى را شامل نمى شده است . در هزاره ى اول ق .م . همه ، اوراتوئیان ، و مردم ماننا، و ماد را گوتى مى نامیدند. فقط در كتیبه هاى سارگن دوم ، مادهاى ایرانى زبان ، از گوتیان مشخص و ممتاز گردیده اند.
گوتیان در 000/3 ق .م . و زمان سلطنت تارام سین - پادشاه اكد - در صحنه تاریخ پدید مى آیند. آنان زبان مستقلى داشتند كه تا اندازه اى با خانواده زبان هاى عیلامى قرابت داشتند و ممكن است از انواع زبان هاى قفقازى قدیم و آلبانى (در سرزمین قفقاز) باشد.
تیپورى ها
ناحیه اى كه امروز طبرستان و مازندران نامیده مى شود در قدیم مسكن تیپورها بوده است در اسناد بابلى از این قوم كه همراه كاسیان به شهر بابل هجوم آورده اند ذكرى رفته است .
در بدو ورود آریاها به فلات ایران تیپورها، جلو پیشروى آنان را به آن نواحى گرفته بودند. در اوستا، چندین بار از این قوم به نام دیو و آفریده شده ى اهریمن نام برده شده است . (9)
كاسیان
استرابون ، جغرافى دان یونانى از كاسیان به نام كاسایوئى یاد مى كند و محل اولیه آنان را در بنادر خزر مى نویسد، برخى تصور مى كنند كه نام قزوین و نیز دریاى كاسپین ممكن است حاكى از خاطره این قوم باشد. كاسیان در هزاره دوم ق .م . در دامنه هاى زاگرس مى زیستند. این قوم همواره در فكر تصرف میان رودان (بین النهرین ) بودند، تا سرانجام توانستند امپراتورى بابل را منقرض كرده و مدت 600 سال بر آنان حكومت نمایند.
دیاكونوف مى نویسد: كاسیان از زمان هاى قدیم تا فتح ایران به دست اسكندر مقدونى ، در محلى كه اكنون لرستان نامیده مى شود ساكن بودند و بیش تر به دامدارى اشتغال داشتند.
اشیایى كه از حفریات باستانشناسى به دست آمد، مشخص مى نماید كه قبایل كنونى كه در لرستان زندگى مى كنند از اخلاف ایشان مى باشند. (10)
مانناها
بعد از لولوئیان و گوتیان قوم دیگرى به نام ماننا در ناحیه ى زاموآ، در جنوب دریاچه ارومیه ، مسكن گزیدند و دولت بزرگى در مغرب ایران امروز تشكیل دادند. اینان با لولوئى ها و هوریان قرابت داشتند و اصلا در كوه هاى زاگرس * مى زیستند.
از قرن نهم تا هشتم ق .م . نام هاى ایرانى در بین اسامى مانناها دیده مى شود.
نخستین بار در قرن نهم ق .م . از ایشان در سالنامه هاى آشورى نام برده شده و پایتخت ایشان شهر ایزیرتو، در پنجاه كیلومترى شهر سقز كنونى بوده است . در قرن هشتم ق .م . پس از كشور اورارتو، مانناها مقتدرترین حكومت این نواحى را تشكیل مى دادند.
آنان در قرن هفتم ق .م . با سكاها متحد شده و با آشور بانیپال جنگ كرده ولى مغلوب و ضمیمه دولت آشور شدند و بعد از چندى جزء ایالات ماد درآمدند. (11)
حكومت ماننا از ایالات نیرومند غرب ایران بود كه در قرن هشتم ق .م . در شمال عیلام ، پادشاهانى داشت . این كشور گاهى مستقل و زمانى تحت حكومت اورارتو یا آشور قرار داشت و نقطه كشمكش هاى دایمى بین آنان بود. (12)
در زمانى كه مادها به پیشوایى دیاكو و پسرش فرورتیش دولت نیمه مستقلى را تشكیل داده بودند، مادها قصد داشتند در شمال غربى ایران حكومت عظیم و مستقلى بوجود آورند، ولى با مقاومت آشوریان و هجوم سكاها روبرو شدند.
در سال 719 ق .م . پادشاهى به نام ایرارتو بر مانناها فرمان مى راند كه طرفدار اتحاد با آشور بود ولى این سیاست ، مخالف مصلحت ایالات شرقى مانناها بود و فرمانروایان آن ایالات از جمله مى تانى ، حاكم زیكرتو و بگداتى ، حاكم شدیشن سر به شورش برداشتند اما سرانجام به دست سارگن ، پادشاه آشور از میان رفتند.
مردم ماننا به لحاظ معیشتى ، بیش تر به دامدارى و پرورش گوسفند، گاو، اسب ، خر و شترهاى دو كوهان مى پرداختند.
قوم ماننا داراى اراضى پر نعمت بودند چنان كه هنگام لشكركشى سارگن دوم ، به اورارتو در سال 714 ق .م . اهالى ماننا، آرد و مایحتاج سربازان آشور را تامین مى نمودند.
پادشاهان ماننا داراى شوراى شیوخ بودند و سرزمین تحت قلمرو خود را با نظر ایشان اداره مى كردند بزرگانى كه در این شوراها عضویت داشتند عبارت بودند از پیشوایان و سران محلى و خویشاوندان شاه و سایر فرمانروایان . (13)
سرزمین ماننا به چند ناحیه تقسیم مى شد كه به زبان آشورى به آن ناژه مى گفتند.
سوریكاش (ناحیه سقز كنونى )، مشى (بخش علیاى رود جغتو)، اوایشریش * (كرانه شرقى دریاچه ارومیه ) و آرسپانشى .
فرهنگ و تمدن ماننا چنان كه از اشیاى گنجینه سقز برمى آید، در همان سطح تمدن او را بر تو قرار داشت . بردگى در آن جامعه تكامل و رونق چندانى نیافته بود، به ظن قوى از حدود پدرشاهى تجاوز نمى كرد.
كادوسیان و گیل ها
پاره اى از محققین گیل ها را با قوم كادوسیان از یك تیره مى شناسند. بارتولد در این باره مى نویسد: در عهد قدیم سكنه گیلان را كادوسیان تشكیل مى دادند كه در قید اطاعت دولت هخامنشى نبودند. در ادامه مى نویسد همین قوم و یا قسمتى از آن را گیل هم مى نامیدند.
كادوسیان ، در ارتفاعات كوهستانى بخش غربى و در قسمت هاى جلگه اى گیلان مى زیستند كادوسیان مانند گیل ها، از نفوذ قبایل آریایى در میان خود جلوگیرى كرده و آن را دچار كندى ساختند. بعدها مانع نفوذ اعراب نیز شدند و سال ها با استقلال مى زیستند.
ماردها یا آمارت ها
آنان جنگجوترین طایفه غیر آریایى حوزه شمالى دریاى خزر بودند كه در حاشیه سپیدرود زندگى مى كردند و سپیدرود به نام آنان رود آمارد خوانده مى شد. (14)
منابع:
germanies -derousieens -panthialeens
sagartiens -dropique -mardes -daens
strouchates -pareraceniens -bouses
.mages -boudiens -arizantes
7- تاریخ ماد، ص 134 - 137.
12- تاریخ ماد، ص 319 - 323

14- گیلان از آغاز تا انقلاب مشروطیت ، ص 22 - 23، همچنین نگاه كنید به كتاب تاریخ گیلان ، ص 18 - 23. 1- تاریخ سیاسى ایران ، ص 43. 4- ریگ ودا، ص 3 6- ایران ویچ ، ص 16 maspiens -phiens mara -pasargades 8- تاریخ ایران باستان ، ص 62 9- همان ماخذ، ص 64 10- راز بقایاى تمدن ایران ، ص 3 11-- 118.5l.p.iii.vol .history ancient cambridge the .2 13-- pcid.o.history ancient cambridge the.1

خبرنامه

منوی اصلی

وبلاگ من
پست الكترونیك
تماس با مننویسندگان

Mahdi Ana (197)

آرشیو تاریخی

دی 1388 (2)
اردیبهشت 1388 (1)
فروردین 1388 (1)
اسفند 1387 (18)
بهمن 1387 (66)
دی 1387 (103)
آذر 1387 (54)
فروردین 1387 (3)
دی 0 (3)


موضوعات

سامانیان (1)
شاعر های ایران زمین (8)
ساسانیان (6)
شعر در مورد ایران (1)
اشکانیان (2)
گالری عکس (19)
دانلود فیلم (6)
هخامنشیان (37)
افتخار آفرینان ایران (17)


لینکستان

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید
تخت جمشید
بیستـــــون
iranemajazi
مهرایران
آرشیو موسیقی ایرانیان
افزایش بازدید از وبلاگ شما روزانه 700نفر
تو رو خدا زیر 18 سال كیلیك نكنند
مرکز فیلم
(برترین های دنیا)
مدل لباس -مدل کفش
خلیج فارس جاوید
كسب درامد از اینترنت
AIOS - All In One Site
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نرم افزارهای روز


لینک های ویژه

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید (-)


نظر سنجیآمار

بازدیدهای امروز:

بازدیدهای دیروز:

كل بازدیدها:

كل مطالب:

كل نظرات:

ایجاد صفحه:

- ثانیه


صفحات


مطالب قبلی

قطعات تخت جمشید در سراسر دنیا
معنی سین های نوروز
نوروزنامه
قدرت و عظمت سپاه کوروش
نام قدیم شهرها ایران
نگاهی به ارتش ایران در دوره هخامنشی
ایرانیان
شوش؛ یكی از 3 شهر قدیمی جهان
اولین حمام تاریخ
آریو برزن، ژنرال بزرگ تاریخ ایران...
زبان ایرانی کهن
عکس هایی از رضا خان بزرگ
بم
شیخ بهایی
زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی


درباره

Powered by :
MihanBlog.com


Designed by :
SafhePardazan Team

SafhePardazan.com