تبلیغات
ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ - مطالب دی 1387

..:: ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ ::..

عنوان : عصر اوستایى 2 / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : دوشنبه 30 دی 1387 - 10:50 ب.ظ / + / نظرات ()

عصر اوستایى


دیاكونوف ، نهضت دینى شرق ایران را كه در گات ها منعكس شده است ، نهضتى دموكرات مى داند. در گات ها نامى از طبقات و اصناف مختلف نیست ؛ زیرا در آن عصر هر كس مى توانسته هم كشاورز، هم چوپان و هم جنگجو باشد. (6)

روابط و مناسبات ارضى گات ها بیانگر ارتباط خانه ، كشتزار، ایالت ، یا: خانه ، ده ، و ایالت است . زرتشت پیوسته در تلاش براى حفظ این نظام در برابر چادرنشینان بود چنان كه در (وهوخشترگات یسنا 5 بند 14) فریاد برمى دارد: كرپانان نمى خواهند كه در مقابل قانون زراعت سر اطاعت فرود آورند و یا در (یسنا 31 بند9) در ستایش كشاورزى مى گوید: از آن تو بود آرتنى ها، از آن تو بود نیروى آفریننده ستوران و فردى روشن كه ستور را آزاد گذاشته تا خویش نزد برزیگر و غیر برزیگر اختیار كند و گاه در دفاع از شهر و زندگى شهرى و كشاورزى ، با اهورامزدا سخن مى گوید (و در یسنا 31 بند 16) مى گوید از تو مى پرسم اگر دانائى (زرتشت ) را به واسطه راستى آرزوى برترى بخشیدن به مال و شهرت بوده است و اگر مى خواهد كه مثل تو بشود، اى مزدااهورا، كى بدان رسد و چگونه باید رفتار كند؟
در همین باب در (یسنا 45 بند9) مى گوید بشود كه مزدااهورا از قدرت ، خویش را بكشت و كار یارى كند تا آن كه بستوران و برزیگران نمو و ترقى دهیم بنظر مى رسد كه گاهى دیوان انسان نما - طرفداران چادرنشینى - بر زرتشت و یاران او پیروز مى شدند، زیرا در (اشتودگات یسنا 46 بند 1) گوید: به كدام خاك روى آورم ، به كجا رفته پناه جویم و در ادامه شكوه مى گوید: چگونه ترا خشنود توانم ساخت اى مزدا. (7)
كشور دلخواه زرتشت و حكومت دلخواه او كشور و حكومتى است كه آسایش مردمان در آن فراهم باشد چنان كه در (آبان یشت - كرده سى ام بند 120) مى گوید: اى ، اردیسور آناهیتا و اى نیك ، اى توانا، اینك از تو خواستارم این كامیابیم كه با ارج فراوان به شهریارى بزرگى دست یابیم كه در آن خوراك بسیار ساخته مى شود و بهره و بخش هر كس بسیار است .
نهضت زرتشت ، نهضتى اجتماعى بود كه پایه هایش را بر یكتاپرستى (اهورامزدا) قرار داده است تا همانطور كه ذكر شد اتحاد ایرانیان را تامین كند. در گات ها دویست بار به كلمه مزدا برمى خوریم ، اهورامزدا قدرتى یكتا و آسمانى ، توصیف شده است كه مانع طرفداران و پیروان راستى و زندگى شهرى و كشاورزى ، و خصم چادرنشینان و خدایان آنان است . اهورامزدا خداى بخشایش و آمرزش و ترحم و شفاعت است و نه خداى جبر و قهر و مكر و خشم ، بلكه خداى پاكى ، راستى ، مردانگى ، راستگویى و پیمان شناسى است و یاران و آفریدگان وى نیز باید چنین باشند. اهورامزدا خواست و اراده خود را برتر از همگان نمى داند، بلكه با امشاسبندان و ایزدان و فروهرها، آدمیان را در كار آفرینش و پیكار، با اهریمن به یارى مى خواند و در این پیكار فرقى میان میان زن و مرد نیست به آناهیتا همان اندازه ارج مى گذارد كه به مهر.
در سراسر گات ها موجودى به نام اهریمن وجود ندارد. كلمه اهریمن اولین بار در زمان ساسانیان و در زمان نگارش دوباره اوستا و تفسیر آن (زند) و (پازند) در مقابل اهورامزدا قرار گرفت . در گات ها انسان آزاد آفریده شده و اوست كه به اختیار سرنوشت خود را شكل مى دهد. حتى پیروان دروغ نیز آزادانه راه خود را انتخاب مى كنند. در یسنا (5/30) تاكید مى كند كه مزدا را نیز باید برگزید و داوطلبانه و به اختیار از او اطاعت كرد. در یسنا (2/52) و یشتاسب و دو عضو خانواده هوكره ، دختر و داماد زرتشت باید به اختیار و با میل اطاعت و پرستش اهورا را بپذیرند.
پروفسور گیگر، انتخاب آزاد را جالب ترین اصول زرتشت مى داند.
در سه بند گات ها (9/31) آمده است از آن توست خرد مینوى جهان آفرین تو به بندگان خویش نیروى اختیار راه نیك و بد، بخشودى تا این كه راهى برگزینند كه راهنما به آن گرویده و یا رهبر غیرواقعى شان داده است .
آن چه اصل و هدف واقعى زرتشت است ، بسط راستى و راست كردارى و پرهیز از ریا و دروغ و فریب است .
خانواده و حكومت در اوستا
شكل حكومت به طورى كه از اوستا دانسته مى شود، به صورت پراكنده و (ملوك الطوایفى ) بود خانواده در اوستا با كلمه نافه nafa، و خانه با كلمه مان مشخص شده است . پدر، رییس خانواده و زن كدبانوى آن بود. از چند خانواده ، تیره یا تئوما تشكیل مى شد كه آن را زنتو مى خواندند و محل سكناى آن بلوك بود كه آن را گئو مى گفتند. چند عشیره یا قوم ، مردمى را تشكیل مى دادند كه محل سكونت آنان دهیو یا ولایت بود. روساى خانواده ها و رییس تیره یا وبس پت ها، رییس عشیره را انتخاب مى كردند. خود دهیوپیت یا رییس ولایت هم انتخابى بود چون چند قوم در زیر اداره یك شخص واقع مى شد او را شاه بزرگ مى خواندند. دهیوپات ها امرا و پادشاهان محلى بودند كه از شاه بزرگ اطاعت مى كردند. اقتدار این شاهان محدود بود، ولى بعدها به واسطه آن كه به هنگام جنگ فرماندهى را نیز عهده دار بودند به اختیارات خود افزودند.
پدر، رییس خانواده و مراقب اجاق (دودمان ) خانواده بود تا نگذارد آتش آن خاموش شود. فرزندان تابع محض پدر بودند، وقتى دخترى را شوهر مى دادند، آن دختر از خانواده و تیره پدر خارج شده داخل خانواده و تیره شوهر مى شد.
طبقات
تا زمانى كه آریاها در سرزمین اصلى بودند، رسم طبقاتى یا كاست caste معمول نبود و پس از مهاجرت به هند و فلات ایران و برخورد با بومیان آن دو كشور و نیز توسعه ى نژاد ایشان رسم طبقاتى نیز در میان آنان معمول گردید. نزد ایرانیان ، مردم به چهار گروه یا (پیشترا) كه همان اشكال ابتدایى طبقه باشد منقسم گردیدند كه نخستین گروه موبدان و هیربدان و آموزگاران و همه اهل هنر و دانش بودند كه در اوستا - اتروان خوانده شده اند؛ گروه دوم ، جنگجویان و سپهبدان و دلاوران بودند كه رته ئشترو (ارتش داران : دارنده گردونه و ارابه ى جنگى ) خوانده مى شدند. گروه سوم ، كشاورزان بودند كه واستر یا (برزیگران ) نام داشتند. گروه چهارم ، پیشه وران و كارگران بودند كه آنان را هوئیتى (هوتخشان ) نامیده اند. (8)
در نوشته هاى پهلوى این چهار طبقه ، اتروان ، ارتشتاران ، وستریوشان و هوتخشان آمده است . در كتاب ودا نیز هندوان را به چهار طبقه (varna) قسمت كرده اند:
1 - برهمانا brahmana، كه طبقه ى روحانیون و دانشوران باشند؛ 2 - كشتریا kashtaria كه طبقه ى جنگجویان و رزمندگان هستند؛ 3 - وئیسیاvaisiya كه طبقه ى كشاورزان و برزیگرانند، 4 - سودرا sudra، كه طبقه ى دست ورزان و كارگران هستند.

************************************************

1- اوستا نامه مینوى ، آئین زرتشت ، ص ، 2- ایران در عهد باستان ، ص 64 ، 3- گات ها، زرتشت - اوستا، ص 28: هم چنین نگاه كنید به كتاب زرتشت مزدیسنا و حكومت ، ص * 80 ، 4- گات ها: بخشى از یسناهاست كه مهم ترین بخش اوستاست و داراى (72) فصل یا (هات ) مى باشد. ، 5- از گات ها تا مشروطیت ، ص 71 ، 6- تاریخ ماد، ص 87 ، 7- یشتها، ج 1، ص 2 ، 8- ایران در عهد باستان ، ص 71 –

عنوان : عصر اوستایى 1 / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : دوشنبه 30 دی 1387 - 10:44 ب.ظ / + / نظرات ()

عصر اوستایى


پس از عصر ودایى ، در حدود هزار سال ق .م . دوره اى مى آید كه آن را به نام كتاب اوستا دوره یا عصر اوستایى مى نامند. اوستا منسوب به زرتشت بوده و تنها سندى است كه از آن عصر باقى مانده است زندگانى زرتشت خود از مهم ترین پدیده هاى این دوران است و كتاب او - اوستا - آیینه تمام نماى وضعیت آریائى ها در این دوره است .

زندگانى زرتشت
زرتشت كه نام خانوادگى او اسپیتمه (در زبان پهلوى اسپیتمان یا سپنتمان شده است ) پیغمبر بزرگ آریایى ، در آغاز یكى از ریشى هاى عصر ودایى به شمار مى رفت . (1)
بعدها كه بر اثر مهاجرت آریاهاى ایرانى و پیدا شدن جامعه جدید و موجبات تازه ، لازم آمد كه در سنن قدیم ودایى تجدید نظر شود، زرتشت به نام یك مصلح و پیغمبر از مقررات و سنن قدیم ودایى آن چه كه موافق زمان و جامعه جدید آریایى مى دانست اخذ كرده و تغییراتى در مذهب آریایى قدیم داد و دینى پدید آورد كه بعدها به نام او، آیین زرتشتى و مزدیسنا خوانده شد. (2)
نام زرتشت در اوستا زرتوشتر zarathoshtera آمده كه به معنى دارنده شتر زرد است ، براى نام وى معنى دیگرى نیز ذكر كرده اند از جمله هوگ houg انگلیسى ترجمه نام او را راهنماى اعلى دانسته است . لقب وى اسپیت مان spitman، نام پدرش پوروشسب pourvashaasp و نام مادرش دوغدو بوده است . زرتشت در 20 سالگى از مردم كناره گرفت و به ریاضت پرداخت . در سى سالگى در كنار رود دایى تى از طرف اهورمزدا به او امر شد تا مردم را به خداشناسى دعوت كند.
پس از آن ، زرتشت به تبلیغ عقاید خود در میان مردم توران و سكستان پرداخت ؛ ولیكن پیشرفتى نیافت ، زیرا روحانیونى كه كوى (kavi) نام داشتند بر او قیام نموده و بر ضد او شوریدند، سپس او به امر اهورمزدا به درگاه گشتاسب شاه رفت و او را به آیین خود آورد، وزیر گشتاسب كه جاماسب نام داشت دختر زرتشت را به همسرى گرفت و برادرزاده خود هووى (huvi) را كه دخت فرشوستر بود به همسرى زرتشت درآورد. زمان حیات زرتشت در متون قدیم مانند بندهشن daheshn-bon زادسپرم ، دینكرد، و ارداوبراف نامه ، با اندكى تفاوت چنین آمده است :
ارادوبراف ، زمان بعثت زرتشت را در سیصد سال پیش از اسكندر مى داند و بندهشن ، 258 سال پیش از بین رفتن سلطنت هخامنشى ذكر كرده است . ابو ریحان بیرونى با تاریخ بندهشن موافق است و مسعودى در مروج الذهب ، زمان رسالت زرتشت را با فتح اسكندر 358 سال فاصله مى دهد. شاهنامه فردوسى ، رسالت زرتشت را بیست و چهار سال پیش از تاسیس سلطنت هخامنشى و به شهریارى رسیدن كوروش دانسته است .
پروفسور هنینگ ، با در نظر گرفتن عمر زرتشت كه در روایات هفتاد و هفت سال آمده و بعثت زرتشت را كه در سى سالگى ذكر شده ، به سه تاریخ دست مى یابد.
(553 - 650؛ 551 - 638؛ 541 - 618 ق .م .): ضمنا او معتقد است كه مرگ زرتشت مى بایستى قبل از به سلطنت رسیدن كوروش رخ داده باشد.(3)
زرتشت و گات ها (4)
آریاییان زندگیشان را به گله دارى مى گذراندند و خود به دو دسته تقسیم مى شدند، تعدادى از آنان كه در جلگه هاى وسیع ، زندگى مى كردند استعداد و انعطاف بیش ترى در پذیرش تمدن تازه داشته و دیگران كه صاحب زمین هاى ناهموار بودند به همان زندگى چادرنشینى و شكار قناعت كردند. اینان به خدایان قدیمى طبیعت ، مانند دیوها و دوهاى هندیان ، اعتقاد داشتند.
زرتشت در گات ها از مریدان این خدایان به نام هاى فرفسترهیزوا كه معنى آن افعى زبانان مى باشد (یسناى 33 بند 6) نام برده است . بیش ترین سطور گات ها اختصاص به مبارزه با طرفداران دیوان یا بهتر بگوئیم مبارزه با معتقدان قدیم و طبیعت پرست داشته است ؛ به عبارت دیگر، گات ها، تاریخى است انباشته از برخورد با دیوپرستان .
زرتشت مى كوشید كه با فلسفه اجتماعى خود كه فلسفه ى پیشرو بود، آریاییان را از زندگى چادرنشینى و شكارورزى بازداشته ، آنان را به زندگى در شهرها، كشاورزى و تمدن شهرى آشنا كند، و براى اتحاد آنان تك خدایى را جانشین خدایان متعدد و طبیعت پرستى نماید.
بارتولومه مى نویسد: نو آورى زرتشت این است كه بجاى خدایان متعددى كه وجود داشت ، یك خداى دانا یا اهورمزدا را جانشین ساخت . (5)
اغلب محققین دیگر كه پیام زرتشت را به دقت بررسى كرده اند دریافته اند كه در گات ها فقط یك خداوند و آفریدگار وجود دارد و زرتشت پیام آور یك توصیه خالص است . دیوهاى گات ها موجوداتى آسمانى نبوده و بر روى همین زمین زندگى مى كردند. این دیوان كه زرتشت از آن ها به نام هاى بتدوا، كرپان ها، كاوى ها، كرنما و دیوسیجها نام مى برد مخالفین فلسفه زرتشت و خواهان شیوه زندگى قدیمى خود یعنى چادرنشینى و شكارورزى بوده اند. در حقیقت گات ها تصویریست از جامعه ى بسیار كهن كه مرحله انتقالى جامعه شبانى به جامعه كشاورزى است

پست دوم عصر اوستایی رو در پست های آینده هم مطالعه کنید.

عنوان : مانی ؛ پیامبر ایران باستان / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : دوشنبه 30 دی 1387 - 10:41 ب.ظ / + / نظرات ()

مانی از طبقه اشراف و پدرش پاتک از اهالی همدان بوده است ولی برخی هم او را از اهالی ری می دانند مادر مانی مریم اشکانی بود و نوشته اند مانی در تاریخ 215 - 216 میلادی در بابل بدنیا آمد .در سرودی که به زبان پهلوی اشکانی سروده شده مانی خود به این مطلب اشاره می کند و می گوید من از بابل زمین آمده ام تا ندای دعوت حق را در همه جهان پراکنده کنممانی در آغاز به فرقه صابیین پیوست و با مطالعه سایر ادیان بویژه زردشتی و مسیحیت و بودایی ، مذهب التقاطی بوجود آورد که فکر می کرد آیین های بودایی زردشتی و مسیحیت بتدریج در مذهب او مستهلک خواهند شد ، از این رو مانی می گفت: در هر زمانی انبیا حکمت و حقیقت را از جانب خدا به مردم عرضه کرده اند ، گاهی از هندوستان بوسیله پیغمبری بودا نام و گاهی در ایران بواسطه زردشت و زمانی در مغرب زمین به وسیله عیسی عاقبت من که پیغمبر خدای حق هستم مامور نشر حقایق در سرزمین بابل گشتم .

بنابراین او خود را پیامبری می دانست که در بابل گم بوده است .
اساس دین مانی کوشش و مساعی بشر در راه تصفیه جهان از بدیها و تاریکیها به منظور یاری اهوراه مزداه ( نور ) و رفع شر و تاریکی ( اهریمن ) بوده است .
تعالی مذهبی مانی به گونه ای تنظیم شده بود که در آن بر روی همه مردم باز بوده و عقاید آن از آیین بابلی و ایرانی سیراب شده بود و بنیاد آن بر مخالفت بین نور و ظلمت و بین خیر و شر نهاده شده بود که از ستیز این دو عنصر ، جهان پدید آمده است .
در انسان روان نورانی و تن ظلمانی است و سراسر اخلاق مانوی در اطراف رهایی روان از تن دور می زند .


مانویت دین یهود را طرد می کرد و موسی و انبیای بنی اسراییل را به منزله شیاطین تلقی می نمود و خدای ایشان را خدای ظلمت تلقی می کرد اما باهوش سرشار و دانش و علمی که داشت بویژه در ادبیات و نقاشی خود را فارقلیط معهود عیسویان که وعده شده بود معرفی می کرد که بای کارهای حضرت مسیح را کامل کند .
بهمین مناسبت دیاکونوف مولف تاریخ ایران باستان می نویسد : مقارن تاسیس دولت ساسانیان یک مکتب مذهبی و فلسفی پیدا شد که در تاریخ بشریت نقش مهمی را ایفا نمود و این تعالیم همان است مه بنام تعالیم مانوی شهرت یافت .


مانی تبلیغات خود را از سن 15 سالگی و در زمان اردشیر و شاپور ساسانی آغاز کرد .
وی در کتاب کفلایه ئر شرح حال خود می نویسد : پس از مراجعت از هند به حضور شاپور رفتم و او با احترام فراوان مرا پذیرفت و اجازه مسافرت درکشور خود مرحمت کردتا کلمه حیات را تبلیغ کنم من چندین سال صرف کردم و در مرکب او سالیان دراز در ایران و در کشور پارت تا آدیابن و ممالکی که با دولت روم مجاور است مسافرت نمودم .


بنابر روایت الفهرست : روزی که شاپور مانی را به حضور پذیرفت بر دوش مانی چیزی مشتعل بود که شاپور در دل خود احترامی عمیق نسبت به مانی احساس کرد شاپور سبب آمدنش را پرسید و وعده داد که آیین او را بپذیرد ، آنگاه مانی که از شاه طلب مساعدت کرد و از جمله آن که پیروانش در پایتخت و سایر قسمت های کشور مورد احترام عمومی باشند و آزادانه بهرجا بروند و شاه درخواست او را پذیرفت .
نوشته اند که دو برادر شاپور مهرشاه حاکم مسن در بابل و پیروز شاه شرق به او گرویدند .


مانی در روز تاجگذاری شاپور کتاب شاپورگان را که به زبان جنوب غربی ایران تحریر شده بود و مطالب آن مربوط به مبدا و معاد بود به شاپور تقدیم کرد ، در این مورد دیاکونوف در تاریخ ایران باستان می نویسد : او از طرف شاپور با لطف و عنایت خاصی مورد استقبال قرار گرفت و اجازه ترویج و انتشار اندیشه های نوین او در ایران به وی اعطا گردید ، ولی هنگامی که تبلیغات آنان جنبه ضد دولتی گرفت تضیقات شدیدی علیه این مذهب و پیروانش آغار گردید .
برخی نوشته اند که مانی از علم طب آگاهی داشت و شاپور علاج فرزند بیمار خود را از او خواست ولی طفل در آغوش وی جان داد و همین امر موجب بدبینی شاپور به مانی شد .
اما بر طبق کتیبه کرتیر شاپور به مانی بدبین و وقتی او احساس خطر کرد به آسیای مرکزی فرار کرد .
در تاریخ یعقوبی آمده است مانی در زمان بهرام اول به ایران بازگشت تا اینکه وهرام اول برادر هرمز اول که پادشاهی عشرت طلب و سست عنصر بود مانی را بدست موبدان زردشتی واگذاشت .
مجلس مباحثه عمومی تشکیل شد و مانی با موبدان موبد که هم خصم بود و هم قاضی به گفتگو پرداخت ، شکی نیست که مانی مجاب و محکوم گردید و او را بعنوان خروج از دین به زندان افکندند و چندان عذاب دادند تا بدرود حیات گفت و این واقعه در سال 276 در اواخر سلطنت وهرام اول اتفاق افتاد .


معلوم می شود در زمان هرمز اول گرفتاری شدیدی برای مانویان نبوده ولی در زمان بهرام اول که کار بدست روحانیون زردشتی افتاد ، اذیت و آزار مانویان آغاز شد و مانی را به زندان دنوش بردند و در سن 60 سالگی در غل و زنجیر کشیدند تا بدرود حیات گفت .

نویسنده حدودالعالم مرگ مانی را در رامهرمز نوشته است و اکثر نویسندگان هم به تبعیت و تاسی از یکدیگر اعدام مانی را در گندی شاپور نوشته اند .
درصورتی که گندی شاپور اردوگاه اسرای رومی بود و بهرام اول در مقر سلطنتی خود یعنی بیشاپور مانی را بدست کرتیر و قضاوتهای او سپرد و این مطلب در متاب التنبیه و الاشراف مورخ موثق مسعودی که قدیمیترین سند محسوب می شود ( 345 ه ش ) به صراحت آمده است .
وی در این مورد می نویسد : بهرام پسر هرمزد سه سال و سه ماه پادشاهی کرد و مانی و گروهی از پیروان او را کشت و این کار در شاپور فارس انجام گرفت .
به نظر می رسد نویسندگانی که کشتن مانی را تحریف کرده اند و پوست آن را پر از کاه کرده اند ، بهتر آن دانسته که پوست کاه شده مانی را هم در دروازه جندی شاپور آویزان کنند ، چون پیروان مانی علاقمند بودند که قتل او را بوسیله دار به تقلید از مسیحیان عنوان کنند .


در شرح مقدس اسلام ، مانویت جزو ادیان ثنویت ( دو گانگی ) شناخته شده یعنی ادیانی که منشا عالم را از دو اصل متقابل نور و ظلمت یا خیر و شر می دانند برخلاف اسلام ، یهود و مسیحیت که همه بر پایه توحید مطلق استوارند .


بهرحال پس از مرگ مانی جانشین وی سیسی نوس مدت 10 سال به تبلیغ مانویت مشغول بود ولی سرانجام او نیز دستگیر و به مرگ محکوم گردید .


مانویت در غربت بویژه در روم باعث تشویق مسیحیت گردید و در شرق ( چین ) تا قرن 14 میلادی طرفدارانی داشته است .
پیروان مانی را صدیقون و سماعون ذکر کرده اند ، صدیقون بر خلاف سماعون همسر اختیار نمی کردند .

خبرنامه

منوی اصلی

وبلاگ من
پست الكترونیك
تماس با مننویسندگان

Mahdi Ana (197)

آرشیو تاریخی

دی 1388 (2)
اردیبهشت 1388 (1)
فروردین 1388 (1)
اسفند 1387 (18)
بهمن 1387 (66)
دی 1387 (103)
آذر 1387 (54)
فروردین 1387 (3)
دی 0 (3)


موضوعات

سامانیان (1)
شاعر های ایران زمین (8)
ساسانیان (6)
شعر در مورد ایران (1)
اشکانیان (2)
گالری عکس (19)
دانلود فیلم (6)
هخامنشیان (37)
افتخار آفرینان ایران (17)


لینکستان

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید
تخت جمشید
بیستـــــون
iranemajazi
مهرایران
آرشیو موسیقی ایرانیان
افزایش بازدید از وبلاگ شما روزانه 700نفر
تو رو خدا زیر 18 سال كیلیك نكنند
مرکز فیلم
(برترین های دنیا)
مدل لباس -مدل کفش
خلیج فارس جاوید
كسب درامد از اینترنت
AIOS - All In One Site
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نرم افزارهای روز


لینک های ویژه

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید (-)


نظر سنجیآمار

بازدیدهای امروز:

بازدیدهای دیروز:

كل بازدیدها:

كل مطالب:

كل نظرات:

ایجاد صفحه:

- ثانیه


صفحات

1 2 3 4 5 6 7 ...


مطالب قبلی

قطعات تخت جمشید در سراسر دنیا
معنی سین های نوروز
نوروزنامه
قدرت و عظمت سپاه کوروش
نام قدیم شهرها ایران
نگاهی به ارتش ایران در دوره هخامنشی
ایرانیان
شوش؛ یكی از 3 شهر قدیمی جهان
اولین حمام تاریخ
آریو برزن، ژنرال بزرگ تاریخ ایران...
زبان ایرانی کهن
عکس هایی از رضا خان بزرگ
بم
شیخ بهایی
زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی


درباره

Powered by :
MihanBlog.com


Designed by :
SafhePardazan Team

SafhePardazan.com